logo_AAG

guidetakster-2023

Guidetakster 2023

Takster for guideydelser

Ved en guideydelse forstås en tur, hvis indhold og varighed er aftalt i forvejen og i overensstemmelse med nedenstående takster.

Maks. antal personer pr. guidet tur til fods er 25 personer pr. guide. Ved mere end 25 personer tillægges den samlede pris 50 %.  Maks. antal personer pr. guidet tur pr. bus er 55 personer pr. guide. Maks. antal personer pr. guidet tur ved kombination af guidet tur i bus og guidet tur til fods er 55 personer pr. guide. Ved mere end 55 personer tillægges den samlede pris 50%.

Transfer til/fra lufthavn

Transfer AAR lufthavn / Aarhus: DKK 1.150.
Transfer Billund lufthavn / Aarhus: DKK 1.850.

Hvis guiden ikke kan køre med samme bus til/fra lufthavn, tillægges guidehonoraret prisen for en billet til/fra Aarhus. Priserne er gældende for opgaver, som udføres på hverdage inden for tidsrummet 8.00 – 18.00. Udenfor dette tidsrum samt på lørdage, søndage og helligdage tillægges 50%.

Sprogtillæg

Ved guidning på mere end et sprog betales et tillæg til guidetaksten på DKK 300 pr. time pr. ekstra sprog.

Afbestilling

Ved afbestilling mere end 48 timer før turens planlagte start betales ikke honorar.

Ved afbestilling mindre end 48 timer før turens planlagte start eller ved ”no show“ betales det fulde beløb for turen.

Ventetidstillæg

Stk. 1: Ved ventetid i forbindelse med kundens forsinkede ankomst, der ligger inden for normal arbejdstid, betales et tillæg til guidetaksten på DKK 300 pr. påbegyndt time.

Stk. 2: Ventetid i forbindelse med en aftalt guideydelse indgår som en del af den samlede tur.

Eksempel:
kundens besøg på restaurant, hvor guiden venter på at fortsætte den aftalte tur.

Tillæg for transport

For ture med start/slut uden for Ringvejen i Aarhus beregnes et tillæg til guidetaksten på DKK 200 pr. påbegyndt time/pr. vej, der medgår til guidens transport. Guiden skal altid være sikret, at der foreligger mulighed for transport til turens start og/eller fra turens slut.

Forberedelse

Når kunden efterspørger en tur, som ligger uden for AarhusGuidernes normale udbud af ture og/eller uden for guidens normale arbejdsområde, og hvor planlægning af turen derfor kræver særlig forberedelse, eller hvor guiden skal være til rådighed for gruppen ud over, hvad der normalt indgår i en tur, skal der træffes aftale om honorar herfor med den til enhver tid gældende timeløn plus evt. tillæg.

Tolke- og oversættelsesopgaver

Indhent tilbud.

Diæter

For ture på 6 timer og derover, hvor guiden ikke tilbydes omkostningsfri fortæring, ydes diæter som følger:
Indtil kl. 14.30 pr. måltid DKK 135/ Euro 18.
Fra kl. 14.30 pr. måltid DKK 187/Euro 25.

Betaling

Guidens honorar betales forud ved bankoverførsel, medmindre andet aftales. Ved betaling ved bankoverførsel eller voucher afholdes alle omkostninger af kunden. Bankkvittering medbringes til guiden som dokumentation for betaling.

Kunden skal selv afholde alle omkostninger til entré, vouchers, fortæring og lignende.

På bestyrelsens vegne
Carl Ancher Pedersen

Jeg vil gerne tilmelde mig AarhusGuidernes nyhedsbrev

Du kan til enhver tid afmelde nyhedsbrevet ved at sende en mail til aarhusguide@live.dk.

Dine kontaktinformationer bliver kun anvendt i forbindelse med udsendelse af nyhedsbrevet og slettes igen, så snart du afmelder det.

Vi opbevarer dine kontaktoplysninger forsvarligt, så de ikke kommer uvedkommende i hænde, jf. vores persondataregler.